Logo pour Älvdalens kommun

Présenter votre candidature pour Semestervikarier till Älvdalens kommun


1. Hur fick du kännedom om annonsen? *

 •   Alvdalen.se
 •   AF Platsbanken
 •   Annan webbplats
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Annan social mediekanal
 •   Lokaltidning
 •   Branschtidning
 •   Annan tidning
 •   Jag blev tipsad av någon
 •   Inget av ovanstående, ange var

2. Är du för tillfället anställd i Älvdalens kommun? *

 •  Ja
 •  Nej

3. Vart vill du helst arbeta? *

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

4. Har du erfarenhet av något av följande områden? *

 •  Hemtjänst
 •  Särskilt boende
 •  LSS
 •  Demens
 •  Kost
 •  Simhall
 •  Fritidsverksamhet

5. Har du körkort B? *

 •  Ja
 •  Nej
 •  Kommer ha till juni
Types de fichiers acceptés: CV_AND_COVER_LETTER_FILE_FORMATS. Taille maximale du fichier: 40MB
Télécharger Téléchargement de fichiers en cours ou
CV joint: Télécharger
Télécharger Téléchargement de fichiers en cours ou
OWN_PERSONAL_LETTER: Télécharger
Télécharger Téléchargement de fichiers en cours