logo

Ansök till Undersköterska Idre demensboende


1. Har du utbildning inom demens eller geriatrik motsvarande 300p? *

  •  Ja.
  •  Nej.

2. Har du undersköterskekometens motsvarande 1100poäng *

Ja
Nej